کمک چین به بازماندگان یزگرد سوم برای بازپس‌گیری ایران از دست اعراب مهاجم

این برنامه را بکوبید تو سر چین ستیزان و کسانیکه از قرارداد ۲۵ساله همراه با آمریکا به خشم آمدند
روابط تاریخی ایران و چین و کمک تاریخی سلسله تانگ بویژه امپراطور گائوژونگ چین به بازماندگان یزدگرد سوم

امید دانا
دانلود (۳۶۰p) *

سرچشمه
یوتیوب رسمی امید داناتوییتر رسمی امید دانا

دیدگاه شما

* نوشتن نام و ایمیل اختیاری است. اگر پاسخی برای دیدگاه شما نوشته شود، با ایمیل آگاه می‌شوید. نشانی ایمیل شما منتشر نمی‌شود.

همچنین ببینید ...

دکمه بازگشت به بالا