حیف شد در جهانی زندگی می‌کنیم که دیگر سردار دل‌ها در آن نیست!

لعنت به این بغض دائمی که پس از مرگش در گلوم جا ماند!
چقدر مرگ دلخراش سردار از نظر فکری منو درگیر کرده، واقعا حیف شد در جهانی زندگی میکنیم که دیگر #سرداردلها در آن نیست!
چیزی که بیشتر حرصم میده، مشتی زنازاده هستند که در مورد این مَرد بزرگ با معیارهای حقیر خودشان به قضاوت مینشینند

امید دانا

سرچشمه
توییتر رسمی امید دانا

دیدگاه شما

* نوشتن نام و ایمیل اختیاری است. اگر پاسخی برای دیدگاه شما نوشته شود، با ایمیل آگاه می‌شوید. نشانی ایمیل شما منتشر نمی‌شود.

همچنین ببینید ...

دکمه بازگشت به بالا