اسنادی از همکاری جریان تندروی مذهبی با هواداران رضا پهلوی در اختیار داریم

اتحاد تندروهای مذهبی و هواداران رضا پهلوی علیه امید دانا (!)

امید دانا در چند رشته‌توییت از همکاری تندروهای مذهبی با هواداران رضا دیبا و پانکردها علیه برنامه‌ی رودست گفت. این توییت‌های امید دانا در ادامه‌ی این نویسه گردآوری شده‌اند.

اسناد غیر قابل انکاری از همکاری جریان تندروی مذهبی با هواداران رضا پهلوی و تروریست‌های پانکرد علیه منِ کم‌ترین در اختیار داریم. که ثابت می‌کند تاثیرگذاری ما باعث شده این جماعت، تمامی مرزبندی‌های خودشان را نادیده بگیرند.

متاسفانه این جماعت بسیار کوچک هستند و ارزش ارائه‌ی این اسناد در برنامه‌ی پرمخاطب و پرمحتوای رودست نمی‌باشد. و تنها به‌خاطر اهمیت برخی از این اسناد بابت ترور فیزیکی اینجانب، اسناد به مراکز امنیتی در چند کشور اروپایی گزارش شده. ولی اینجا مرادم اینکه تمامی این جماعت در هر باوری که هستند، دروغ می‌گویند. و حاضرند به‌خاطر عموما حسادت‌شان به اینجانب، از تمامی باورهایشان بگذرند. و حتا با کسانی که امروز دست به توهین به تمامی امام‌هایشان می‌زنند، همکاری نمایند.

هوشیار باشیم!

امید دانا درباره‌ی اتحاد تندروهای مذهبی و هواداران رضا پهلوی علیه برنامه‌ی رودست، افزود:
هوشیار باشیم که همین خرمذهبی‌ها، ۴۳ سال بود ما ملت را نسبت به آقای خامنه‌ای و زحمت‌کشان کشور متنفر کرده بودند.

البته در آینده‌ای نه چندان دور، برخی از اسناد پس از به نتیجه رسیدن در دادگاه، به یاری خدا منتشر خواهد شد.

امید دانا

۴ دیدگاه

دیدگاه شما

* نوشتن نام و ایمیل اختیاری است. اگر پاسخی برای دیدگاه شما نوشته شود، با ایمیل آگاه می‌شوید. نشانی ایمیل شما منتشر نمی‌شود.

همچنین ببینید ...

دکمه بازگشت به بالا