نگران دشمنان‌تان نباشید، شما وقتی برای حقیران ندارید

توصیه‌ی امید دانا برای جوان‌ترها

نگران دشمنان‌تان نباشید، آنان دارند زمان و انرژی خودشان را هزینه می‌کنند. شما برای آینده انگیزه دارید. زمان زود می‌گذرد و انرژی تحلیل می‌شود، بنابراین شما به سازندگی مسیر خودتان ادامه دهید.
شما وقتی برای حقیران ندارید. بذارید با دیدن پیشرفت شما بسوزند و حرص بخورند!

امید دانا

توصیه‌ی امید دانا برای جوان‌ترها را در توییت بالا می‌بینید.

دیدگاه شما

* نوشتن نام و ایمیل اختیاری است. اگر پاسخی برای دیدگاه شما نوشته شود، با ایمیل آگاه می‌شوید. نشانی ایمیل شما منتشر نمی‌شود.

همچنین ببینید ...

دکمه بازگشت به بالا